ការវិភាគ​រវាង​ក្រុម Brighton vs Tottenham ពាន Premier League

​ការប្រកួត​រវាង​ក្រុម Brighton vs Tottenham នៅពាន Premier League សប្ដាហ៍​ទី​៨ រដូវ​កាល 2019/20 នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅវេលា​ម៉ោង ៦:៣០​នាទី​ល្ងាច ថ្ងៃទី​៥ កញ្ញា ២០១៩ នៅក្នុង​ទឹកដី American Express Community Stadium​។​

​ការវិភាគ​រវាង​ក្រុម Arsenal vs St Liege ពាន Europa League

​ការប្រកួត​រវាង​ក្រុម Arsenal vs St Liege នៅពាន Europa League រដូវ​កាល 2019/20 នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅវេលា​ម៉ោង 02:00​នាទី​យប់​រំលង​អា​ធ្រា​ត្រ ថ្ងៃទី​4 តុលា 2019 នៅក្នុង​ទឹកដី Emirates Stadium​។​ ​ក្រុម​កាំភ្លើង​ធំ...

ការវិភាគ​រវាង​ក្រុម AZ vs Manchester United ពាន Europa League

​ការប្រកួត​រវាង​ក្រុម AZ vs Manchester United នៅពាន Europa League រដូវ​កាល 2019/20 នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅវេលា​ម៉ោង 11:55​នាទី​យប់ ថ្ងៃទី​3 តុលា 2019 នៅក្នុង​ទឹកដី Cars Jeans Stadion ។​

​ការវិភាគ​រវាង​ក្រុម Chelsea vs Brighton: ពាន Premier League

​ការប្រកួត​រវាង​ក្រុម Chelsea vs Brighton នៅពាន Premier League សប្ដាហ៍​ទី​៧ រដូវ​កាល 2019/20 នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅវេលា​ម៉ោង ៩​យប់ ថ្ងៃទី​២៨ កញ្ញា ២០១៩ នៅក្នុង​ទឹកដី​កីឡាដ្ឋាន Stamford Bridge​។​ ​ក្រុម​តោ​ខៀវ...

ការវិភាគ​រវាង​ក្រុម Manchester United vs Arsenal: ពាន Premier League

​ការប្រកួត​រវាង​ក្រុម Manchester United vs Arsenal នៅពាន Premier League សប្ដាហ៍​ទី​៧ រដូវ​កាល 2019/20 នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅវេលា​ម៉ោង ២​យប់​រំលង​អា​ធ្រា​ត្រ ថ្ងៃទី​៣០ កញ្ញា ២០១៩ នៅក្នុង​ទឹកដី​កីឡាដ្ឋាន Old Trafford​។​

​ការវិភាគ​រវាង​ក្រុម Tottenham vs Southampton ពាន Premier League

​ការប្រកួត​រវាង​ក្រុម Tottenham vs Southampton នៅពាន Premier League សប្ដាហ៍​ទី​៧ រដូវ​កាល 2019/20 នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅវេលា​ម៉ោង ៩​យប់ ថ្ងៃទី​២៨ កញ្ញា ២០១៩ នៅក្នុង​ទឹកដី​កីឡាដ្ឋាន Tottenham Hotspur Stadium​។​

ការវិភាគ​រវាង​ក្រុម Sheffield United vs Liverpool ពាន Premier League

​ការប្រកួត​រវាង​ក្រុម Sheffield United vs Liverpool នៅពាន Premier League សប្ដាហ៍​ទី​៧ រដូវ​កាល 2019/20 នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅវេលា​ម៉ោង ៦:៣០​នាទី​ល្ងាច ថ្ងៃទី​២៨ កញ្ញា ២០១៩ នៅក្នុង​ទឹកដី​កីឡាដ្ឋាន Bramall Lane ។​

​ការវិភាគ​រវាង​ក្រុម Lyon vs PSG ពាន Ligue 1

ការប្រកួត​រវាង​ក្រុម West Ham vs Manchester United នៅពាន Ligue 1 សប្ដាហ៍​ទី​៦ រដូវ​កាល 2019/20 នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅវេលា​ម៉ោង ២​យប់​រំលង​អា​ធ្រា​ត្រ ថ្ងៃទី​២៣ កញ្ញា ២០១៩ នៅក្នុង​ទឹកដី Groupama Stadium​។​

ការវិភាគ​រវាង​ក្រុម Sevilla vs Real Madrid ពាន LaLiga

​ការប្រកួត​រវាង​ក្រុម West Ham vs Manchester United នៅពាន Premier League សប្ដាហ៍​ទី​៥ រដូវ​កាល 2019/20 នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅវេលា​ម៉ោង ២​យប់​រំលង​អា​ធ្រា​ត្រ ថ្ងៃទី​២៣ កញ្ញា ២០១៩ នៅក្នុង​ទឹកដី Estadio Ramon Sanchez Pizjuan​។​

​ការវិភាគ​រវាង​ក្រុម Man City vs Watford ពាន Premier League

​ការប្រកួត​រវាង​ក្រុម Man City vs Watford នៅពាន Premier League សប្ដាហ៍​ទី​៦ រដូវ​កាល 2019/20 នឹងត្រូវ​ធ្វើឡើង​នៅវេលា​ម៉ោង ៩​យប់ ថ្ងៃទី​២១ កញ្ញា ២០១៩ នៅក្នុង​ទឹកដី Etihad Stadium​។​