ចំណែក

មិនខ្វល់ឡើយបើទោះបីជាអ្នកខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំពងទានៅជ័រភ្នៅហើយអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តពងទាដែលចៀនឆ្អិនល្អក៏ដោយ ពោលពួកគេទាំងនោះត្រូវការលាយគ្រឿងផ្សំច្របល់គ្នាដូចជាអំបិល ម្រេច ម្សៅស៊ុប ឬគ្រឿងផ្សំដ៏ទៃទៀតដោយខានមិនបាន។

ដូចនេះតើអ្វីទៅជាគ្រឿងផ្សំអាថ៌កំបាំងដ៏អស្ចារ្យនោះ? ជាការពិតណាស់លោកអ្នកអាចធ្វើការបន្ថែមនូវសារធាតុសូដ្យូមដើម្បីជំនួសអំបិលបាន។


យើងធ្វើការដាក់បញ្ជូលសារធាតុនេះនៅមុនពេលដែលដាក់ស៊ុតចូលក្នុងខ្ទះ ហើយរសជាតិប្រៃវានឹងមិននៅជាដុំៗដូចអំបិលនោះទេ។ ចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តបរិភោគស៊ុតចៀនច្បាស់ជាពេញចិត្តជាមួយនឹងរសជាតិមួយថ្មីនេះ៕

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ

Please enter your comment!
Please enter your name here